Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

Samlet elevtal pr. 28-08-2015:  710 elever


Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 17,6 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,7 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 17,7 elever pr. klasse

 

Gennemsnitskarakterer

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse:
 

 

Yderligere statistiske oplysninger findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Undervisningsministeriets database