Velkommen til Løgumkloster Distriktsskole!
 
Løgumkloster Distriksskole .
Løgumkloster Distriksskole er en skole, der pr. 1. august 2011 er fusioneret af skolerne Bedsted, Nr. Løgum, Øster Højst, Bredebro, Visby, Ballum og Løgumkloster Skoler.
Løgumkloster Distriktsskole består således af Distriktsskolen i Løgumkloster og filialerne Øster Højst Filialskole og Bredebro Filialskole.
Ved alle tre filialer er der skolefritidsordning.
I løbet af skoleåret er der forskellige arrangementer på tværs af distriktet. Der er således fælles idrætsdag for alle elever i distriktet, alle elever fra 5. og 6. klasse deltager i skolefesten ved Distriktsskolen, 6. klasse fra alle filialer er på lejrskole sammen, og der er forskellige arrangementer knyttet til overgangen fra filial- til distriktsskole.
Der er én bestyrelse ved Løgumkloster Distriktsskole sammensat af forældre og medarbejdere fra hele distriktet. Bestyrelsen arbejder blandt andet med principper og værdigrundlag, der er gældende for hele distriktet.
 
Rullende skolestart
Ved alle tre filialer er der rullende skolestart, hvilket betyder at vi har skolestart 3 gange årligt. Se mere information i folderen om rullende skolestart.
 
Inklusion
Ved Løgumkloster Distriktskoles tre filialer arbejdes der med inklusion.
Det er vores holdning, at undervisningen skal tilrettelægges, så alle elever får udfordringer, der svarer til deres niveau. Endvidere at alle elever skal være en del af det store fællesskab - i undervisningen og socialt, hvor det er muligt. Vi har derfor en del holddeling. Ved Distriktsskolen, hvor vi har elever med generelle indlæringsvanskeligheder, har vi inklusionbånd hvor elever fra såvel almen- som specialklasser kan undervises, så de udfordres og hjælpes optimalt.
ved Bredebro Filialskole har vi et undervisningstilbud - Helhedstilbuddet - for elever med socio- emotionelle udfordringer. Dette er et tilbud man visiteres til. Der er en afdeling af Helhedstilbuddet ved Distriktsskolen i Løgumkloster på Grønnevej 2.
 
Mellemtrinnet
På melletrinnet arbejdes der i en del af undervisningen med holddeling med henblik på at understøtte arbejdet i indskolingen/rullende skolestart og det optimale udbytte af undervisningen.
 
Udskolingen
Udskolingen i distriktet er samlet på Distriktsskolen i Løgumkloster.
Der arbejdes i udskolingen med linjer. I skoleåret 2014/15 er der tre linjer; ekspressiv linje, idrætslinje og  sciencelinje. Se yderligere information under FAKTA.
 
Asyl- og modtageklasser
Ved Distriktsskolen i Løgumkloster har vi ca. 30 ayslelever fordelt i to asylklasser over årgangene 0. - 6. klasse.
Ved Bredebro Filialskoler har vi modtageklasser med i alt ca. 30 modtageklasseelever.
Pr. 1. august 2016 sluses elever, der har opholdstilladelse, og dermed tidligere blev tilbudt modtageklassetilbub, optaget i almindelige klasser.
 
Byggeri
I løbet af 2013 er der ved Distriktsskolen bygget 3 nye klasselokaler, fællesrum til udskolingen, arbejdspladser til eksterne faggrupper så som psykologer og sagsbehandlere, og der vil blive etableret lærerarbejdspladser.
I 2014 er der etableret basislokaler til SFO og rum til mere spændende undervisning i vores indskoling.
 
 
I øvrigt arbejder vi til stadighed med at gøre Skoleporten informativ og interessant for skolens brugere, og forslag til indhold er velkomne.
Se også information om skolens mange spændende aktiviteter på https://da-dk.facebook.com/pages/L%C3%B8gumkloster-Distriktsskole/1382651388630062
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Tanja Linnet
Distriktsskoleleder