Velkommen til Løgumkloster Distriktsskole

Løgumkloster Distriktsskole er en skole bestående af Distriktsskolen i Løgumkloster og to filialskoler – Bredebro Filialskole og Øster Højst Filialskole.

Ved Distriktsskolen er der almenklasser for 0. – 9. klasse, SFO for 0. - 4. kl., asylklasser for asylanter hørende til 0. – 6. årgang. Endvidere er der specialtilbuddet Helhedstilbuddet for elever visiteret til et vidtgående specialtilbud, der har til huse i selvstændig matrikel på Grønnevej 2.

Ved Bredebro Filialskole er der almenklasser for elever i 0. – 6. klasse, SFO for 0. - 4. kl., Helhedstilbuddet for en mindre gruppe af elever visiteret hertil samt modtageklasser for elever med dansk som 2. sprog.

Ved Øster Højst Filialskole er der almenklasser for elever fra 0. – 6. årgang samt SFO for 0. - 4. kl.

Der er én bestyrelse ved Løgumkloster Distriktsskole sammensat af forældre, medarbejdere og elever fra hele distriktet.

Vision for Løgumkloster Distriktsskole:

Vi vil skabe hele mennesker, der kender og kan udvikle og anvende deres resurser i forpligtende fællesskaber.

Ved Løgumkloster Distriktsskole forventes ledelse, medarbejde, forældre, elever og samarbejdsparter at arbejde med deltagelse og dynamik.

Deltagelse betyder, at vi samarbejder aktivt om faglig og social læring og omgås hinanden i gensidig respekt og bidrager til hinandens trivsel.

Dynamik betyder, at vi er handlingsorienterede, og vi udvikler os kontinuerligt.

 

Klik på skolerne for mere information om filialerne (kommer senere)

 • 24-02-2017
  Fastelavnsfest indskoling Løgumkloster · 1L · 2L · 3L · 4L · 5L · 6L · 1TL · 2TL
  1
 • ikon
  Finn Refslund Christensen den 05-01-2017
  Ekstra bus til hjemkørsel for elever som bruger rute 267 og videre til Visby/Ballum

  I forbindelse med at afgangstiderne fra Distriktsskolen har rykket sig yderligere 5 minutter for rute 267, har Forvaltningen besluttet at indsætte ekstrabusser fra mandag d. 9/1 2017. Disse skal befordre elever fra Distriktsskolen, der bruger ovennævnte ruter. Den ekstra hjemkørsel bliver en lukket hjemkørsel. Det betyder, at busserne kun tager skolebørn med. Den kører af en forudbestemt rute, og betjener kun de steder i vores skoledistrikt, hvor vi har elever fra.
  Se venligst vedhæftede skrivelse for nærmere beskrivelse af ruterne.

  mvh
  Finn R. Christensen
  Vicedistriktsleder
   

Nyeste nummer af BRØLet