Velkommen til Løgumkloster Distriktsskole

Løgumkloster Distriktsskole er en skole bestående af Distriktsskolen i Løgumkloster og to filialskoler – Bredebro Filialskole og Øster Højst Filialskole.

Ved Distriktsskolen er der almenklasser for 0. – 9. klasse, SFO for 0. - 4. kl., asylklasser for asylanter hørende til 0. – 6. årgang. Endvidere er der specialtilbuddet Helhedstilbuddet for elever visiteret til et vidtgående specialtilbud, der har til huse i selvstændig matrikel på Grønnevej 2.

Ved Bredebro Filialskole er der almenklasser for elever i 0. – 6. klasse, SFO for 0. - 4. kl., Helhedstilbuddet for en mindre gruppe af elever visiteret hertil samt modtageklasser for elever med dansk som 2. sprog.

Ved Øster Højst Filialskole er der almenklasser for elever fra 0. – 6. årgang samt SFO for 0. - 4. kl.

Der er én bestyrelse ved Løgumkloster Distriktsskole sammensat af forældre, medarbejdere og elever fra hele distriktet.

Vision for Løgumkloster Distriktsskole:

Vi vil skabe hele mennesker, der kender og kan udvikle og anvende deres resurser i forpligtende fællesskaber.

Ved Løgumkloster Distriktsskole forventes ledelse, medarbejde, forældre, elever og samarbejdsparter at arbejde med deltagelse og dynamik.

Deltagelse betyder, at vi samarbejder aktivt om faglig og social læring og omgås hinanden i gensidig respekt og bidrager til hinandens trivsel.

Dynamik betyder, at vi er handlingsorienterede, og vi udvikler os kontinuerligt.

 

Klik på skolerne for mere information om filialerne (kommer senere)

Ingen aktuelle opslag
 • 24-09-2018
  Brobygning for 9. årgang · 9AL
  1
 • 24-09-2018
  10:00-10:45
  L-Omfoto Brdr. Løkke · AL · 1AL · 1TL · 2AL · 2BL · 2TL · 3AL · 3BL · 3TL · 4AL · 4BL · 4TL · 5AL · 5BL · 6AL · 6BL · 7AL · 7BL · 8AL · 8BL · 8CL · 9AL
  1
 • 25-09-2018
  Åbent hus - indskolingen og mellemtrinnet · AL · 1AL · 2AL · 2BL · 2TL · 3AL · 3BL · 3TL · 4AL · 4BL · 5AL · 5BL · 6AL · 6BL
  1
 • 25-09-2018
  Brobygning for 9. årgang · 9AL
  1
 • 25-09-2018
  18:30-21:00
  Skolebestyrelsesmøde. Holdes i Øster Højst ·
  1
 • 26-09-2018
  Brobygning for 9. årgang · 9AL
  1
 • 26-09-2018
  07:30-14:30
  Udflugt til Tyskland for 5. årgang Haitabu · 5AB · 5AO
  1
 • 27-09-2018
  4.1 promille - teater · 8AL · 8BL · 8CL
  1
 • 27-09-2018
  Brobygning for 9. årgang · 9AL
  1
 • 27-09-2018
  15:30-16:30
  L-Forældremøde asylklasserne ·
  1

Nyeste nummer af BRØLet