Velkommen til Løgumkloster Distriktsskole

Løgumkloster Distriktsskole er en skole bestående af Distriktsskolen i Løgumkloster og to filialskoler – Bredebro Filialskole og Øster Højst Filialskole.

Ved Distriktsskolen er der almenklasser for 0. – 9. klasse, SFO for 0. - 4. kl., asylklasser for asylanter hørende til 0. – 6. årgang. Endvidere er der specialtilbuddet Helhedstilbuddet for elever visiteret til et vidtgående specialtilbud, der har til huse i selvstændig matrikel på Grønnevej 2.

Ved Bredebro Filialskole er der almenklasser for elever i 0. – 6. klasse, SFO for 0. - 4. kl., Helhedstilbuddet for en mindre gruppe af elever visiteret hertil samt modtageklasser for elever med dansk som 2. sprog.

Ved Øster Højst Filialskole er der almenklasser for elever fra 0. – 6. årgang samt SFO for 0. - 4. kl.

Der er én bestyrelse ved Løgumkloster Distriktsskole sammensat af forældre, medarbejdere og elever fra hele distriktet.

Vision for Løgumkloster Distriktsskole:

Vi vil skabe hele mennesker, der kender og kan udvikle og anvende deres resurser i forpligtende fællesskaber.

Ved Løgumkloster Distriktsskole forventes ledelse, medarbejde, forældre, elever og samarbejdsparter at arbejde med deltagelse og dynamik.

Deltagelse betyder, at vi samarbejder aktivt om faglig og social læring og omgås hinanden i gensidig respekt og bidrager til hinandens trivsel.

Dynamik betyder, at vi er handlingsorienterede, og vi udvikler os kontinuerligt.

 

Klik på skolerne for mere information om filialerne (kommer senere)

 • ikon
  Finn Refslund Christensen den 27-02-2019
  Overgang til UNI-login for forældre og værger - GENOPSLAG

  Forberedelserne til AULA, som vil erstatte Intra fra august 2019, er i fuld gang. I den sammenhæng skal alle forældre/værger udstyres med et såkaldt UNI-login. Dette login er cpr verificeret, og derfor mere sikkert. Dette UNI-login vil I også fremadrettet skulle bruge til at logge på ForældreIntra, da vi fra 1. marts lukker for den gamle adgangsmulighed på det nuværende ForældreIntra. UNI-login bliver, som ovenfor nævnt ovenfor, også Jeres adgang til AULA. 

  Vedhæftet finder I et følgebrev og en vejledning til, hvordan I opretter Jeres UNI-login. Det er vigtigt, at I får det gjort inden d. 1. marts, og at I begynder at logge på ForældreIntra med Jeres UNI-login senest på dette tidspunkt. Dette gælder både websiden og app'en.

  De forældre/værger, som allerede har et UNI-login qua deres arbejde eller lignende skal ikke oprette et UNI-login, men bruges deres eksisterende.

  Oplever I problemer så er I velkomne til at kontakte kontoret på Jeres barns skole. 


  Med venlig hilsen
  Finn R. Christensen
  Vicedistriktsleder

   
 • 25-03-2019
  09:50-10:35
  Løgumkloster: Møde i det store elevråd · 4AL · 4BL · 4TL · 5AL · 5BL · 6AL · 6BL · 7AL · 7BL · 8AL · 8BL · 8CL · 9AL
  1
 • 27-03-2019
  08:30-10:05
  Bredebro: Hold D på landbrugsbesøg ·
  1
 • 27-03-2019
  14:00-18:15
  Skole-hjem-samtaler 6AB · 6AB
  1
 • 27-03-2019
  14:15-17:00
  Skole/hjem samtaler · 1AL
  1
 • 27-03-2019
  18:30-21:00
  Skolebestyrelsesmøde. Holdes i Løgumkloster ·
  1

Nyeste nummer af BRØLet